Systemy informatyczne

Systemy informatyczne

Oferujemy profesjonalne systemy wspierające pracę muzeów i archiwów. Opracowujemy, dostarczamy i wdrażamy systemy, które pozwalają zwiększyć wydajność, zintegrować posiadane informacje oraz poprawić ich obieg zarówno pomiędzy wewnętrznymi działami organizacji jak i partnerami oraz klientami końcowymi.

Projektowane systemy informatyczne wykorzystują najnowocześniejsze narzędzia i komponenty - elektroniczne inwentarze, kody QR, etykiety RFID czy też mobilne terminale wspierające proces inwentaryzacji. Rozbudowana struktura programu daje szansę rozwoju na przyszłość i rozbudowy o nowe funkcjonalności.

Nasze sztandarowe oprogramowanie - ZEUS wykorzystywane jest m.in. w Instytucie Pamięci Narodowej, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Filmotece Narodowej, Kancelarii Prezydenta RP, Archiwum Senatu, Muzeum Auschwitz Birkenau, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku czy też Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

ZEUS to profesjonalne narzędzie przeznaczone do opracowywania zasobów archiwalnych i muzealnych.  

System ZEUS umożliwia opisywanie posiadanych zasobów z uwzględnieniem ich rodzaju - fotografie, eksponaty, dokumentacja aktowa, nagrania audio i wideo.Oprogramowanie powstało w wyniku wielomiesięcznych analiz potrzeb centralnych archiwów państwowych i składa się z modułów do ewidencji zasobów, ich opracowania i udostępniania oraz modułu do wystawiania i drukowania dokumentów sprzedaży.

System ZEUS umożliwia zarzadzanie zbiorami muzealnymi – fizycznymi i multimedialnymi – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami określanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.