Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Konsekwentnie rozwijamy autorskie pomysły związane z budową autonomicznych robotów i dronów, systemów inspekcji a także mechanizmów automatyzacji produkcji przemysłowej. Ściśle współpracujemy z Zespołem Przetwarzania Sygnałów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutem Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz Kołem Naukowym Nowych Technologii Programistycznych przy WSIiZ w Rzeszowie.

Pierwsze projekty z zakresu elektroniki i bezprzewodowych technologii komunikacji krótkiego zasięgu realizowaliśmy już przed dekadą, wykorzystując autorską technologię BlueSend realizowaliśmy kampanie marketingowe i budowaliśmy modele matematyczne usprawniające proces badania zachowania konsumentów i uczestników imprez masowych. Nasi klienci to m.in. Międzynarodowe Targi Łódzkie, Urząd Miasta Krakowa, Alvernia Studios sp. z o.o. czy też Miasto Stołeczne Warszawa.

Prototyp autonomicznego systemu inspekcji obiektów technicznych opracowany przez naszych inżynierów przechodzi obecnie końcowe testy, planujemy uruchomienie  produkcji w pierwszej połowie 2017 roku.