e-Pionier

 

Smart-Lab Sp. z o.o.
e-Pionier – utworzenie Centrum Akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych.

 

Data publikacji: 26.09.2017

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania Ofertowego nr 01/09/2017

na 

 Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby promocji projektu „e-Pionier”

w ramach projektu nr WG-POPC. 03.03.00-00-0003/16-00

dla Działania 3.3 „e-Pionier” 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data publikacji: 11.09.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2017  

"Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu „e-Pionier” 

dla działania 3.3 „e-Pionier”

nr WG-POPC. 03.03.00-00-0003/16-00

Projekt współfinansowany ze środków Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020

 

1. Zapytanie ofertowe 

2. Załącznik 1 - "Opis przedmiotu zamówienia" pdf

3. Załącznik 2 - "Oferta do Zapytania ofertowego 01/09/2017" pdf

3. Załącznik 2 - "Oferta do Zapytania ofertowego 01/09/2017" docx

4. Załącznik 3 - "Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych" pdf

4. Załącznik 3 - "Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych" docx

5. Załącznik 4 - "Wzór umowy do Zapytania ofertowego 01/09/2017" pdf

5. Załącznik 4 - "Wzór umowy do Zapytania ofertowego 01/09/2017" docx

6. Załącznik 5 - " Protokół odbioru materiałów promocyjno - informacyjnych" pdf

6. Załącznik 5 - "Protokól odbioru materiałów promocyjno - informacyjnych" docx

________________________________________________________________________________________________________________________________

Data publikacji: 28.08.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy: Zapytania Oferotwego nr 01/08/2017 na stworzenie strony internetowej w ramach projektu nr WG-POPC. 03.03.00-00-0003/16-00

pt. "Utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych"  dla działania 3.3. "e-Pionier" 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Data publikacji: 18.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/08/2017

Dotyczące stworzenia strony internetowej w ramach projektu

nr WG-POPC. 03.03.00-00-0003/16-00

dla działania 3.3 „e-Pionier”

pt. „Utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych”

Projekt współfinansowany ze środków Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

1. Zapytanie ofertowe 

2. Załącznik 1 - "Specyfikacja wykonania strony internetowej dla Smart-Lab Sp. z o.o." 

3. Załącznik 2 - "Oferta do Zapytania ofertowego 01/08/2017" pdf

3. Załącznik 2 - "Oferta do Zapytania ofertowego 01/08/2017" docx

4. Załącznik 3 - "Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych" pdf

4. Załącznik 3 - "Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych" docx

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rekrutacja

Miejsce pracy : Kraków, Warszawa, Lublin, Rzeszów, Łódź, Gdańsk, Kielce 

W związku z realizacją projektu zapraszamy do współpracy Młodych i Zdolnych Pasjonatów Innowacyjnych Technologii Informatycznych 

Jeśli :

Jesteś Programistą na początku swojej ścieżki kariery ...

Jesteś Studentem – Młodym Wilkiem Nowoczesnych Technologii …

Chciałbyś poznać metodykę pracy i nabyć dobrych praktyk programistycznych …

Chcesz rozwiązywać problemy społeczne i gospodarcze przy pomocy autorskich narzędzi informatycznych…

Chcesz rozwijać swoje kompetencje…

Chcesz zdobyć praktyczną wiedzę w dziedzinie przedsiębiorczości by w przyszłości założyć własną firmę technologiczną…

Posiadasz umiejętności programowania w przynajmniej jednym z wymienionych języków:

C, C#, C++, Java, Pascal, Python, Ruby, Bash, PHP, HTML/CSS, SQL

 To : 

Zapraszamy właśnie Ciebie do jednego z 11 Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach projektu e-Pionier, którego celem jest wspieranie uzdolnionych Programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych…

Napisz do nas:  hr@smartlab11.pl

 

Pamiętaj o klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji (Ustawa z dn.29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. nr 133, poz.883").